Možnosti PDF exportu

Naposledy změněno superadmin 13.2.2019

Vytiskněte titulní stránku, která obsahuje název stránky, autora a datum poslední změny.
Uveďte nadpisy na začátku dokumentu PDF, obvykle hned po úvodní stránce.
Header displayed on each page
Footer displayed on each page
Vložte komentáře stránky ke konci dokumentu PDF, obvykle před obrazové přílohy.
Vytiskněte obrázkové přílohy na úplném konci dokumentu PDF.

Tips

Jump to any page in the wiki with Ctrl+G or Meta+G.
See more shortcuts.

Need help?

If you need help with XWiki you can contact: